ÁSZF

Általános szerződési feltételek és adatkezelés

Bevezetés

A weboldal (gyakornokvadasz.hu) célja, hogy a gyakornoki munkát keresők (továbbiakban: Felhasználók), és a gyakornokoknak munkát kínálók (továbbiakban: Hirdetők) találkozzanak egy közös felületen, ezáltal elősegítve a gyakornokkénti foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését.

Adatkezelés

Az Adatkezelő jelen felhasználási feltételei tartalmazzák a gyakonokvadasz.hu weboldal keretén belül végzett szolgáltatásokat, felhasználási feltételeket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A gyakornokvadasz.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételével az oldalt használók (továbbiakban: Felhasználók) elfogadják a felhasználás feltételeit.

Értelmező rendelkezések:

 • Portál: www.gyakornokvadasz.hu weboldal, melynek célja, hogy a Hirdetők, és Felhasználók találkozására, gyakornoki pozíciók közvetítésére és sikeres betöltésére felhasználói felületet teremtsen.
 • Szolgáltató: Web Optim Studio Bt.
 • Hirdető: A portál szolgáltatásait gyakornoki munkaerő keresésére igénybevevők
 • Felhasználó: Az a személy, aki jelentkezik a Gyakornokvadász weboldalon keresztül az erre a célra létesített adatlap kitöltésével, vagy közvetlen e-mail küldésével akár konkrét gyakornoki pozícióra, akár konkrétumok megjelölése nélkül.
 • Pozíció: A Hirdető által a portálon a jelöltek részére meghirdetett gyakornoki hely.

Szolgáltatás megrendelése, tartalma

 • A Hirdető és a Szolgáltató között Megrendelés jön létre. A szolgáltatásért cserébe a Szolgáltató díjat kérhet, melynek összegében előzetesen a felek megállapodnak.
 • A Megrendelés a Szolgáltató és a Hirdető között az ÁSZF elfogadásával jön létre akár szóbeli, akár írásbeli egyeztetést követően.
 • A Megrendelés létrejöttével a Hirdető megbízza a Szolgáltatót, hogy a Felhasználók a portálon a Hirdető által meghirdetett állásokra történő jelentkezésének elektronikus hátterét biztosítsa.

Szolgáltató kötelezettségei:

 1. A Szolgáltató a Felhasználók adatait (önéletrajz, motivációs levél, személyes adatok stb.) kizárólag információtovábbítás céljára használja fel a Hirdetők részére. A Felhasználók adatait a Szolgáltató a Hirdetők személyében harmadik félnek kiadhatja.

Hirdető kötelezettségei:

 • A Hirdető a portálra kizárólag a valóságnak megfelelő tartalmat tölthet fel.
 • A Hirdetőnek kötelessége figyelmeztetni a Szolgáltatót, ha a hirdetés már nem aktuális, vagy szeretné azt érvényteleníteni. Ebben az esetben a Szolgáltató a hirdetést haladéktalanul eltávolítja az oldalról, és nem fogad a Felhasználóktól több jelentkezést erre a pozícióra.
 • A Hirdető általi hirdetés nem tartalmazhat olyan információt, ami sértheti a Szolgáltató, vagy harmadik fél jogait.

Felhasználó kötelezettségei:

 • A Felhasználó kötelessége megadni pontos, hiteles adatokat, (önéletrajz, személyes adatok) melyet a Szolgáltató közvetít a Hirdető részére. A Szolgáltató a pontatlan adatokért felelősséget nem vállal, azt teljes mértékben a Felhasználóra hárítja.
 • A Felhasználó elfogadja az ÁSZF azon rendelkezését, hogy a Szolgáltató továbbítja a megadott adatokat a Hirdetők felé. A Szolgáltató pedig biztosítja a Felhasználót, hogy a megadott adatokat ezen ÁSZF-ben leírtak alapján kezeli, és nem tárolja 3 hónapnál tovább.
line
footer